Rabies

WASPADAI RABIES

Oleh: Jekli, Lilia Malta E, Maria Ervina M, Rania Salsabila, Redinuka Ashil K.

 A. Pengertian

Rabies atau penyakit anjing gila merupakan salah satu jenis penyakit zoonotik yang bersifat akut dan disebabkan oleh virus Lyssavirus (Utami dan Sumiarto, 2010). Rabies merupakan penyakit viral yang menyerang susunan syaraf pusat (SSP) hewan berdarah panas termasuk  manusia. read more